Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018.

22.6.2018 - 13:58

Ngày 20/6, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với rung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho các ông bà là chủ tịch, phó Chủ tịch thường trực Mặt trận 14 xã, thị trấn; trưởng ban thanh tra nhân dân, ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.


    Trong thời gian 2 ngày, lớp tập huấn được trang bị 6 chuyên đề cơ bản về một số nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp; giám sát và phản biện xã hội; Luật tín ngưỡng tôn giáo; hoạt động của Ban thanh tra nhận dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; cuộc vận động “Toàn dân đòan kết xây dựgn nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng, nhân rộng các mô hình của cuộc vận động; quy trình lầy ý kiện sự hài lòng của người dân ở các xã xây dựng nông thôn mới. và chuyên đề về bồi dưỡng về lý luận chính trị.

    Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho các đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở nắm vững vai trò, nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

Ngọc Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK