Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN HOẠT ĐỘNG

“Một nhiệm kỳ nhìn lại” Hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận

21.6.2018 - 17:9

Năm năm qua, Công đoàn tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh đã có bước trưởng thành và phát triển không ngừng, vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội được nâng lên. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động đã có những đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong giai đoạn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.


Đồng chí Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bức trướng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 1.443 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; tổng số công nhân, viên chức, lao động (nơi có tổ chức Công đoàn) 82.601 người, riêng khu vực ngoài nhà nước 39.165 người. Đoàn viên công đoàn 77.374 người, riêng khu vực ngoài nhà nước 34.445 người. Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đội ngũ công nhân, người lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh ngày càng trưởng thành, phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu ngành nghề và loại hình hoạt động, đóng vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức. Đội ngũ công nhân, người lao động trong tỉnh đã phát huy tính cần cù, nỗ lực trong học tập, lao động, sản xuất thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ngày càng được chuẩn hóa về chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thể hiện sự năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã tích cực chủ động, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; thực hiện an toàn lao động, chế độ, chính sách cho công nhân, viên chức, lao động; chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động, thực hiện đối thoại tại nơi làm việc với số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên; Hoạt động chăm lo cho người lao động của tổ chức Công đoàn có sự chuyển biến rõ nét, nhất là trong việc triển khai Chương trình phúc lợi đoàn viên đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người lao động;  Hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn trở thành phong trào tự giác phát triển, là nghĩa cử cao đẹp trong các cấp công đoàn. Công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng các đợt vận động đóng góp xây dựng Quỹ nhà ở“Mái ấm công đoàn”, các quỹ xã hội từ thiện. Trong nhiệm kỳ, vận động công nhân, viên chức, lao động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 33 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” hơn 23 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt gần 5,5 tỷ đồng... các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, bệnh xá đảo Song Tử Tây…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân buổi giao lưu - đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ công đoàn và công nhân lao động năm 2017

Cùng với việc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, các cấp công đoàn tích cực phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp theo hướng đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo cho đoàn viên, người lao động. Tính đến cuối năm 2017, các cấp công đoàn đã tổ chức 159 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công đoàn cho 20.900 lượt cán bộ công đoàn, chủ yếu là cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và tập huấn 26 giảng viên kiêm chức công đoàn với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị thực hiện văn hóa giao thông, nơi làm việc không khói thuốc lá được tiếp tục triển khai và nhân rộng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động.  

Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được giữ vững và phát triển, có bước đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, từng bước khẳng định vị trí nâng cao tinh thần sáng tạo, chủ động, giúp công nhân, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...Nội dung thi đua đã đáp ứng được yêu cầu của ngành, địa phương, cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, đoàn thể liên quan. Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ công nhân viên chức lao động trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày kỷ niệm trọng đại, các cấp công đoàn đăng ký, thực hiện 856 công trình, sản phẩm chào mừng. Tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đã được chú trọng, việc bình xét các danh hiệu thi đua đi vào thực chất. Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, khen thưởng động viên người lao động, khen thưởng công nhân, lao động tiêu biểu, cán bộ công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp công đoàn quan tâm, trong nhiệm kỳ qua đã giới thiệu được 7.715 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp 3.370 đoàn viên vào Đảng.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phối hợp tổ chức học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho người lao động ở khu vực ngoài nhà nước tuy được quan tâm nhưng hiệu quả còn thấp; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lợi, chế độ chính sách đối với người lao động ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và vai trò của công đoàn tham gia xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở còn nhiều hạn chế, chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể ở một số nơi chưa cao. Phong trào thi đua ở một số cơ sở chưa được quan tâm thực hiện, công tác động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa kịp thời, chưa quan tâm nhiều đến đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất…

Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tỉnh Bình Thuận “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp mới 8.000 đoàn viên; đến năm 2023, có 90% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở; hàng năm có từ 85% trở lên công đoàn cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp loại tốt; 85% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nghiệp đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh; hàng năm vận động đóng góp xây dựng từ 20 - 25 căn nhà cho công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn về nhà ở...

 Phát huy những thành tích đạt được, các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Thuận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Bình Thuận giàu mạnh, văn minh.

Hà Ny-Văn phòng LĐLĐ tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK