Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới"

18.6.2018 - 17:36

Toàn tỉnh đã có 372 cơ sở khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y


Vườn thuốc nam của hộ dân Huỳnh Thanh Toán, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

    Ngày 02/10/2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU để triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới". Qua 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam. Hội Đông y các cấp trong tỉnh được kế thừa, phát huy, kết hợp phát triển y học cổ truyền với y học hiện đại. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% trạm y tế xã tổ chức khám, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền; 372 cơ sở khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y; bình quân hàng năm khám, chữa bệnh cho 500.000 lượt người; vận động xây dựng được 08 tổ chẩn trị đông y trong các cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, quá trình thực hiện một số cấp ủy, chính quyền chưa chú trọng lãnh đạo, thực hiện việc phát triển nền đông y tại địa phương; công tác tuyên truyền về xây dựng, phát triển y học cổ truyền còn hạn chế; chưa vận động, thu hút được đội ngũ lương y giỏi.

    Trong thời gian đến, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của việc chữa bệnh bằng phương pháp đông y; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý xây dựng, phát triển nền đông y; chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất quy hoạch vùng trồng thuốc nam. Hội Đông y các cấp cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương kết hợp đông - tây y trong công tác phòng bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Bích Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK