Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

21.6.2018 - 8:11

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư là hoạt động thường xuyên được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chú trọng tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. 


Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trong hệ thống Mặt trận các cấp; phối hợp với ngành liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đồng thời củng cố, kiện toàn mạng lưới cán bộ, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền từ cấp tỉnh tới cơ sở. Từ đó, đội ngũ này sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa kiến thức pháp luật đến từng đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn dân cư.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Họp dân, tổ chức hội thi văn nghệ, thể thao, qua hệ thống loa phát thanh, băng rôn, áp phích, cờ phướn, biểu ngữ... MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước như tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật hòa giải ở cơ sở, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018. Đồng thời, tổ chức giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, những nội dung cơ bản của các dự án luật được thông qua năm 2017 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trẻ em... Đã tổ chức tuyên truyền hơn 1.200 cuộc với khoảng 72.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, xây dựng các mô hình điểm “Khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy”, "Khu dân cư không có ma túy" mô hình "Ánh sáng an ninh", “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả”… Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 59 “Nhóm nòng cốt, 78 “Câu lạc bộ pháp luật”, 170 khu dân cư có “Kệ sách pháp luật” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ và điều kiện thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật.

Tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, công tác kiểm tra, đôn đốc luôn được chú trọng thực hiện thường xuyên. Vì vậy công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ; nhiều hòa giải viên đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức, phương pháp hòa giải nhằm đạt được hiệu quả cao góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ban Công tác Mặt trận thôn, khu phố của các huyện Tánh Linh, thành phố Phan Thiết tham gia hòa giải thành 152/184 vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư như tranh chấp đất đai, tranh chấp lối đi, hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản sau ly hôn... Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát; đồng thời vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi tiêu cực, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, công chức. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn của các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Phan Thiết, La Gi đã tiến hành giám sát 154 cuộc, kiến nghị 45 ý kiến; giám sát 98 công trình với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 03 tỷ đồng.

Trong thời gian đến, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân về các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh năm 2018; chú trọng nội dung công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật./.


 


 

Đoàn Văn Trúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK