Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB Khối

16.6.2018 - 11:8

Thực hiện chương trình công tác tháng 6/2018 và quy chế làm việc của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Chiều ngày 14/6/2018, Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB Khối. Tham dự buổi làm việc có đại diện Thường trực, Văn phòng, Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội  CCB Khối.


Tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Tính, Chủ tịch Hội CCB đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 trong đó, đã chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả một số nội dung như tổ chức học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước và của Hội CCB cho cán bộ, hội viên; gương mẫu tham gia trong các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động; đã phối hợp tốt với Đoàn Khối trong các hoạt động phong trào và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ đã trao đổi một số kết quả đạt được 6 tháng qua, những khó khăn, hạn chế và đề xuất một số nhiệm vụ cơ bản để triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Võ Duy Quý - Phó Bí thư Đảng ủy Khối kết luận: Ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Hội CCB Khối trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động công tác Hội, qua 6 tháng đầu năm đã cơ bản hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra, đồng thời giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của Hội và chỉ đạo Hội CCB Khối cần thực hiện tốt 08 nhiệm vụ nêu trong Chương trình công tác Hội năm 2018 do Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đề ra và các chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên, trong triển khai cần quan tâm thực hiện tốt công tác động viên, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên để đảm bảo và giữ vững, phát huy tốt bản chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Cựu chiến binh; chú ý thực hiện tốt công bình xét thi đua, khen thưởng; nghiên cứu các tiêu chí để chuẩn bị cho việc đánh giá, xếp loại tổ chức hội và hội viên cuối năm theo hướng đúng thực chất, đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, chương trình công tác Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả./.

Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK