Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các thôn dân tộc thiểu số

13.6.2018 - 15:26

     Huyện Đức Linh có 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung ở 3 xã Trà Tân, Đức Tín và Mê Pu; hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đều tập trung chỉ đạo tổ chức của mình ở cơ sở cần đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. 


     Những năm qua, thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 05/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo phát triển hội viên, Huyện đoàn Thanh niên cử 01 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo, Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo thành lập 01 chi hội Cựu Chiến binh mới tại thôn 7 - xã Đức Tín, Hội Nông dân huyện quan tâm về công tác khuyến nông.

     Các đoàn thể quan tâm hướng dẫn hội viên về việc sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các nguồn vốn vay khác; đến nay các chi, tổ hội các đoàn thể và Mặt trận đều được thành lập ở các thôn dân tộc thiểu số. Chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao./.

Cao Minh Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK