Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Công văn 1281-CV/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc hoãn họp sáng ngày 13/6/2018

12.6.2018 - 8:48

Ngày 11/6/2018, Ban Thường vụ Thị ủy có Giấy mời số 07-GM/TU về việc tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.


Nay do, Thường trực Thị ủy có cuộc họp đột xuất, nên Văn phòng Thị ủy thông báo đến các đồng chí hoãn cuộc họp vào sáng ngày 13/6/2018 và sẽ có thông báo thời gian họp sau.

Xin thông báo để các đồng chí biết, thông cảm./.

Tải file:/uploads/News/files/CV%202018%20ho%C3%A3n%20h%E1%BB%8Dp%2013_6_2018(1).doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK