Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6/2018

9.6.2018 - 14:19

    


Thứ hai,

ngày 04

* Sáng: Giao ban công tác tháng 6.

* Chiều: Hội ý chi ủy.

Thứ ba,

ngày 05

* Chiều: 14 giờ, họp chi bộ.

Thứ tư, năm; ngày 06, 07

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.

Thứ sáu,

ngày 08

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành tham gia cùng lãnh đạo tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018.

Thứ hai,

ngày 11

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm giám sát về phòng, chống ma túy tại Đảng ủy Công an Thị xã La Gi.

Thứ ba,

ngày 12

* Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Đương Thành đi công tác tại TP.HCM.

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm giám sát về phòng, chống ma túy đối với Sở Y tế, Sở LĐTB-XH, Sở Tài chính.

Thứ tư,

ngày 13

* Sáng: Đồng chí Trần Văn Để giám sát công tác PCTN tại BQL dự án đầu tư xây dựng NN&PTNT thuộc Sở NN&PTNT.

* Chiều: Đồng chí Trần Văn Để làm việc với Phòng PCTN về báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm.

Thứ năm,

ngày 14

* Sáng: Đồng chí Trần Văn Để giám sát công tác PCTN tại Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Sở NN&PTNT.

* Chiều: 14 giờ 30: đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành giám sát cải cách tư pháp tại Đức Linh.

Thứ sáu,

ngày 15

* Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự đại hội công đoàn viên chức tỉnh.

Thứ ba,

ngày 19

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm làm việc với Đảng ủy Công an thành phố Phan Thiết về tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực theo Thông báo số 146-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thứ năm, sáu; ngày 21, 22

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2.

Thứ tư,

ngày 27

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự giao ban nội chính 6 tháng đầu năm 2018.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp BCĐ cải cách tư pháp tỉnh đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ năm,

ngày 28

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2017 và quý I/2018.

Thứ sáu,

ngày 29

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK