Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Giấy mời 06-GM/TU, ngày 08/6/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ ngày 11/6/2018

8.6.2018 - 15:57

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Nội dung:

- Thông qua các phương án sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính thị xã,

- Công tác cán bộ.

2. Thành phần, kính mời:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,

- Trưởng phòng Nội vụ thị xã.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8h ngày 11/6/2018.

4. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần, thời gian.

Tải file: /uploads/News/files/GM%2006_2018%20TU_signed_signed.pdf

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK