Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý sơ kết Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) và Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

8.6.2018 - 10:36

Chiều ngày 05/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X)(1) và Công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ(2), gắn với Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII)(3). Đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí Huyện ủy viên (khoá X); đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện; thủ trưởng các đơn vị Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, Ban Quản lý Cảng Phú Quý, Trạm Quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; tập thể Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an, Quân sự, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các đoàn thể xã.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khá kịp thời và đạt kết quả quan trọng; nổi bật là:

- Công tác quán triệt, truyên truyền, triển khai tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc hại trong khai thác hải sản và các trường hợp khai thác hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài.

- Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trong Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và ban hành Kế hoạch số 148-KH/HU triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm ở cấp mình.

- Đã tổ chức cho chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết “Không vi phạm lãnh hải nước ngoài”, đến nay, cơ bản các thuyền đã ký cam kết.

- Các ngành chức năng đã tăng cường phối hợp và tổ chức tuần tra, kiểm soát, bước đầu phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm một số vụ sử dụng chất nổ đánh bắt hải sản và ngăn chặn một số trường hợp có biểu hiện cố tình vi phạm lãnh hải nước ngoài.

- Công tác vận động ngư dân chuyển đổi ngành nghề bước đầu đạt kết quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; đáng lưu ý là: Công tác tuyên truyền, phổ biến chưa thường xuyên; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, hiệu quả chưa cao; sau quán triệt, tuyên truyền, một bộ phận nhân dân vẫn cố tình vi phạm; một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng văn bản cụ thể hóa chưa kịp thời; vai trò phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong công tác tuần tra, kiểm soát tuy có cố gắng nhưng kết quả còn hạn chế so với yêu cầu; công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn triệt để việc sử dụng chất nổ, chất độc hại trong khai thác hải sản và vi phạm lãnh hải nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức; vai trò quản lý Nhà nước các cấp chính quyền còn nhiều khó khăn; vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và cốt cán chính trị ở cơ sở chưa được phát huy đúng mức. Đặc biệt, vẫn còn trường hợp nể nang, ngại va chạm, nhất là cấp ủy, chính quyền cấp xã, thôn; một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở và đa số nhân dân chưa mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng chất nổ để khai thác hải sản và các hành vi vi phạm lãnh hải nước ngoài.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời, phải nhất quán nhận thức “Nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc hại để khai thác hải sản và việc ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tàu cá và ngư dân địa phương khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài” theo tinh thần Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 06-NQ/HU và Kế hoạch số 148-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy là nhiệm vụ rất cấp bách hiện nay; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội./.

 


([1]) Về tăng cường lãnh đạo ngăn chặn việc khai thác hải sản bằng chất nổ, chất độc hại và vi phạm lãnh hải nước ngoài.

([2]) Về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

([3]) Về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

Bùi Thị Liêm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK