Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại chi bộ Nội vụ Thống kê thuộc Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện

8.6.2018 - 10:33

Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/HU, ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước trong tình hình mới do đồng chí Nguyễn Thị Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm Trưởng Đoàn kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại chi bộ Nội vụ Thống kê, thuộc Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện; dự làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Ngô Thị Thảo - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan chính quyền huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Bí thư chi bộ Nội vụ Thống kê, đồng chí Cao Văn Tưởng - Phó Bí thư chi bộ Nội vụ Thống kê.


Sau khi quán triệt Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện; chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan trực thuộc. Qua học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận được nâng lên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trực thuộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương; chi bộ đã tập trung cụ thể hóa các văn bản cấp trên chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, vừa hướng dẫn, vừa giải thích, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong các lĩnh vực được phân công; chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng chi bộ điều đánh giá việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong thời gian qua và đề ra nhiệm vụ trong thời gian đến; chỉ đạo các cơ quan trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan; rà soát bổ sung bộ quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ trong cơ quan; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo tổ chức tốt việc kê khai tài sản của cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện phải kê khai tài sản. Các đồng chí thủ trưởng các cơ quan trực thuộc chi bộ thực sự gương mẫu trong quá trình tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền; thực hiện ký cam kết người đứng đầu với Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức và phân công việc tiếp công dân.

Phát biểu kết luận kiểm tra đồng chí Nguyễn Thị Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đề nghị chi bộ Nội vụ Thống kế cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan chính quyền; chủ động, đề ra giải pháp để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền theo kế hoạch đề ra.

Huỳnh Vứng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK