Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

Đến nay, 4 xã của Phan Thiết đạt tổng cộng 63/76 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

8.6.2018 - 9:45

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở và sự hỗ trợ của các cấp ngành chức năng Tỉnh Bình Thuận, 5 tháng đầu năm nay, 4 xã xây dựng nông thôn mới của TP Phan Thiết đạt được 63/76 tiêu chí, giảm 1 tiêu chí so cuối năm 2017. Tiêu chí giảm là về Y tế của xã Tiến Thành do tiểu tiểu chí về Bảo hiểm y tế chưa đạt 85% theo qui định.


Như vậy, hiện bình quân mỗi xã đạt được 15,75 tiêu chí. Cụ thể, xã Thiện Nghiệp đạt 15/19 tiêu chí. 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Thông tin và Truyền thông, Tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm. Xã Phong Nẫm đạt 17 tiêu chí; 2 tiêu chí chưa đạt là: Thông tin và Truyền thông, Môi trường và An toàn thực phẩm. Xã Tiến Lợi đạt 15 tiêu chí; 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm. Xã Tiến Thành đạt 16 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Y tế, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật.

Hữu Kiệt
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK