Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Sơ kết 10 năm về “tam nông”

7.6.2018 - 16:34

Sáng ngày 07/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2008- 2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 


Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, chủ trì Hội nghị; dự hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Huyện ủy viên; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Huyện ủy,  Trung  tâm Bồi  dưỡng chính trị; lãnh đạo các phòng, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện và Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Theo báo cáo, 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI) và Kế hoạch số 83-KH/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá VI), nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực, quan trọng. Nổi rõ là:

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển tương đối toàn diện, đúng định hướng. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; giảm dần các loại cây giá trị kinh tế thấp chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; ứng dụng tốt hơn khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhất là khâu chọn giống, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi, tưới tiêu, cơ giới hóa nông nghiệp…Kinh tế thủy sản phát triển mạnh cả về khai thác, nuôi trồng và chế biến; số lượng, công suất tàu thuyền, năng lực khai thác hải sản tăng lên; nuôi trồng hiệu quả, giữ vững thương hiệu tôm giống. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội vùng nông thôn được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống thủy lợi đã phát huy hiệu quả tưới cho các loại cây trồng và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, tạo điều kiện cho nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đạt kết quả bước đầu, góp phần thay đổi bộ mặt ở nhiều vùng nông thôn.

Kinh tế- xã hội nông thôn có những bước tiến bộ rõ nét; tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực được khơi dậy và phát huy hiệu quả.  Chương trình xây dựng nông thôn mới, làm giao thông nông thôn được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đã góp phần làm bộ mặt nông thôn, vùng sâu, vùng xa có nhiều đổi mới, khởi sắc hơn. Cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ lao động ngành nông - lâm - thuỷ sản giảm; giảm nghèo đạt kết quả khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,05% (chỉ tiêu 3%). Văn hóa xã hội nông thôn có nhiều chuyển biến tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện.

Hệ thống chính trị nông thôn được củng cố, hoạt động hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và sự phối hợp của mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc triển khai thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu nhiều ý kiến, làm rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại trong 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK