Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Sơ kết công tác triển khai, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm và ma túy do Mặt trận phát động

7.6.2018 - 16:24

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn ký kết liên tịch, phối hợp Ủy ban nhân dân và Công an cùng cấp triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.


Qua 4 năm triển khai thực hiện, Mặt trận các cấp phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, tổ chức mittinh, diễu hành, tọa đàm về kinh nghiệm và giải pháp phòng, chống tội phạm và ma túy tại địa bàn dân cư; phối hợp quản lý, giáo dục và lập hồ sơ áp dụng các biện pháp quản lý giáo dục tại cộng đồng nhằm góp phần phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; đã xây dựng 03 mô hình về phòng, chống ma túy tại 33/66 khu dân cư, với 18.466 hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy; thành lập 33 Ban vận động xây dựng mô hình với 303 thành viên, đã tổ chức tiếp cận, cảm hóa, giáo dục 249/286 đối tượng, vận động được 122/249 đối tượng thực hiện các biện pháp cai nghiện, được 10 đối tượng cai nghiện thành công; tố giác cho cơ quan chức năng bắt, xử lý 17 vụ/19 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các mô hình phòng, chống và kiểm soát ma túy được triển khai trên 50% địa bàn dân cư; đáp ứng với nguyện vọng và điều kiện của nhân dân; bước đầu đã góp phần kềm chế tệ nạn ma túy lây lan, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương. Tuy nhiên, tình hình thiếu niên nghiện ma túy và tội phạm ma túy vẫn còn diến biến phức tạp; công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phong trào ở một số địa phương có lúc chưa được thường xuyên; hoạt động của các thành viên trong Ban vận động chưa đều tay, hiệu quả chưa cao; kinh phí để triển khai, xây dựng mô hình còn hạn chế, dẫn đến việc nhân rộng mô hình gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để nâng chất lượng các mô hình và công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với các đối tượng, vùng miền; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình hiện có, nhân rộng và phát huy các mô hình hoạt động hiệu quả; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình, phòng, chống và kiểm soát ma túy; tiếp tục phối hợp thực hiện các phong trào trong đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu, cốt cán chính trị, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, góp phần tạo thành phong trào rộng khắp, trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm ma túy, ngăn ngừa, phòng, chống ma túy ở địa phương.

 

Như Ý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK