Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự Hội nghị Triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018 các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

11.6.2018 - 10:44

Trong 2 ngày 04 và 05 tháng 6/2018 tại tỉnh Bình Định, Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018 các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chọn, cử 04 đại biểu là cán bộ Mặt trận thôn Cảnh Diễn, xã Phan Thanh huyện Bắc Bình và thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc huyện Tuy Phong tham dự, đây là 2 khu dân cư được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn để triển khai nhân rộng và xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2018 – 2019”.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới; được tiếp nhận những thông tin về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về môi trường và bài học rút ra từ các sự cố môi trường trong thời gian gần đây. Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai một số nội dung cơ bản chương trình phối hợp số 20/CTrPH–MTTW–BTNMT ngày 26/12/2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017 – 2020, đồng thời hướng dẫn một số nội dung cơ bản và quy trình triển khai xây dựng các mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và công tác giám sát bảo vệ môi trường… Đây cũng là dịp để các bộ Mặt trận 2 cơ sở xã Phan Thanh - Bắc Bình và Phú Lạc - Tuy phong tiếp thu, trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị tốt cho các bước triển khai xây dựng mô hình nêu trên tại địa phương mình trong giai đoạn 2018 - 2019. Đặc biệt là công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường…

MTTQ cơ sở xã Phan Thanh, Phú Lạc tham dự hội nghị.

 

Đ/c Bùi Thị Thanh - PCT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là MTTQ các xã, phường, thị trấn được chọn xây dựng và duy trì các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 với các hoạt động cụ thể, tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững tài nguyên, môi trường của Việt Nam.  


 

Lê Văn Thành
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK