Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra sức khỏe cho cán bộ đi tham quan, nghỉ dưỡng

12.6.2018 - 13:41

       Tổ chức kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cán bộ đi tham quan nghỉ dưỡng 02 năm/01 lần, được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 9 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/20018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận.


       Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức kiểm tra sức khỏe cho các đồng chí cán bộ là sỹ quan Quân đội, Công an, Biên phòng có quân hàm đại tá, chuyên viên cao cấp và tương đương từ bậc 3 trở lên đồi với nam, bậc 2 đối với nữ và có thới gian thoát ly tham gia cách mạng trước ngày 30/4/1975 đi tham quan, nghĩ dưỡng năm 2018. 

        Qua đợt kiểm tra sức khỏe lần này cho cán bộ trước khi đi tham quan nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ lớn tuổi di chuyển nhiều ngày trên đường, không ảnh hưởng đến lịch trình của chuyến đi, tiên lượng bệnh để chuẩn bị thuốc dự phòng./.

Ngô Đình Thạo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK