Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Trường Chính Trị tỉnh Bình Thuận tham dự tập huấn tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

7.6.2018 - 10:51

Căn cứ công văn số 2205/BNV-ĐT của Bộ nội vụ về việc tập huấn triển khai thực hiện 02 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Trường chính trị tỉnh Bình Thuận có hai đồng chí là công chức, viên chức tham dự do Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuận Bích, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.


Thời gian tập huấn từ ngày 06/6/2018 đến 07/6/2018, Hội nghị tập huấn tập trung làm rõ những điểm mới của Nghị định và 02 Thông tư về việc đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá chất lượng hiệu quả của công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với nhu cầu công việc và vị trí việc làm của từng đối tượng cụ thể.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác trong tình hình mới./.

Đinh Thị Thương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK