Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Triển khai thực hiện có hiệu quả hơn Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) ở cơ sở

6.6.2018 - 16:54

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); thời gian qua, đảng ủy các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận các đoàn thể từng bước đưa công tác giám sát đi dần vào nề nếp.


Qua giám sát, đã giúp cho UBND cùng cấp khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Một mặt, Mặt trận các đoàn thể ở các xã, thị trấn cũng đã phát huy được vai trò đại diện cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương hoặc cấp trên về những vấn đề nổi lên ở từng địa phương; mạnh dạn kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung để cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng cho nhân dân; đồng thời tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các cuộc họp hoặc khi có yêu cầu, góp gần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu còn bộ lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc xác định nội dung giám sát của Mặt trận các đoàn thể ở các xã, thị trấn còn rập khuôn với tổ chức mình ở cấp trên, đối tượng giám sát mới chỉ tập trung vào UBND cùng cấp; việc triển khai kế hoạch giám sát theo phê duyệt của cấp ủy còn chậm, có lúc giẫm chồng, làm khó khăn đến hoạt động của UBND. Công tác phản biện chưa thực hiện được. Công tác phối hợp trong tham gia đối thoại và tham gia giải quyết những vấn đề nổi lên qua đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân còn nhiều hạn chế, kết quả không cao.

Trong thời gian tới, cấp ủy các xã, thị trấn cần quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nội dung trong các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện. Vào tháng 11 hàng năm, cấp ủy các xã, thị trấn phải định hướng nội dung giám sát, phản biện của năm sau cho Mặt trận các đoàn thể để các tổ chức này thảo luận thống nhất và tham mưu cho cấp ủy phê duyệt theo quy định; đồng thời định hướng nội dung, địa điểm, thời gian đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để Mặt trận các đoàn thể chủ động tham gia một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể cần tích cực, chủ động hơn trong việc nghiên cứu, nắm bắt các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan để triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện và tham gia đối thoại một cách có hiệu quả; chú ý mở rộng đối tượng giám sát là cá nhân theo quy định.

Song song với những nhiệm vụ trên, thì Mặt trận các đoàn thể huyện cần phải tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng giám sát, phản biện cho lãnh đạo các tổ chức trực thuộc ở cơ sở. Trước mắt tổ chức rút kinh nghiệm trong nội bộ qua thực hiện công tác giám sát thời gian qua./.

Ngọc Hùng.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK