Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII)

6.6.2018 - 16:53

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch và quyết định thành lập 04 đoàn giám sát do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn để tiến hành giám sát đối với đảng ủy và bí thư đảng ủy 08 xã Hàm Phú, Thuận Minh, Thuận Hòa, Hàm Thắng, Hàm Hiệp, Hàm Chính, Hàm Đức, Hồng Liêm về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 17/4/2017 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.


Qua giám sát cho thấy, cấp ủy các xã đã kịp thời tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương; đồng thời chỉ đạo UBND, Mặt trận và các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Qua quán triệt, tuyên truyền đã nâng cao được nhận thức và tạo được sự đồng tình của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thể hiện rõ hơn; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư khá đầy đủ và đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; tình hình kinh tế, xã hội chuyển biến trên nhiều mặt, đời sống nhân dân nhìn chung ổn định và từng bước được cải thiện khá hơn, trong đó có một bộ phận giàu lên./.

Ngọc Hùng.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK