Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2018

6.6.2018 - 15:40

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018  với chủ đề “ Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.


Một buổi Tọa đàm Phòng chống Ma túy tại huyện Tuy Phong

Để thực hiện tốt các nội dung "Tháng hành động phòng, chống ma túy", tháng 6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung đó là: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động tự do, có người có nguy cơ cao….về hiểm họa và tác hại của ma túy nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, Cỏ Mỹ….) đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động sinh hoạt hè, tổ chức hiệu quả các diễn đàn, thi tìm hiểu, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề….về công tác phòng, chống ma túy và cách thức phòng ngừa đối với ma túy trong học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án với các tụ điểm buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; chủ động phát hiện, phá bỏ diện tích trồng các loại cây gây nghiện, hướng dẫn thay thế bằng cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Phối hợp tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2018). Hướng dẫn các Ban Công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết trong việc quản lý, giáo dục con, em và người thân trong gia đình nhất là thế hệ trẻ không tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, chú trọng việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo…tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Huy động các nguồn lực giúp đỡ người cai nghiện ma túy thành công có việc làm, phát triển kinh tế tài hòa nhập cộng đồng. Ở những nơi có xây dựng mô hình điểm, cần tiếp tục tuyên truyền nội dung cam kết của các hộ gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em và người thân không tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy; phân loại đối tượng và phân công cho các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu tham gia cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ người nghiện ma túy tại cộng đồng. Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma túy; kiện toàn và duy trì hoạt động của các tổ, đội làm công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Phát hiện và đề nghị ngành chức năng có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy tại cộng đồng. Đồng thời, Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của địa phương về phòng, chống ma túy; kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 

Mai Sơn Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK