Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận ở huyện Đức Linh

5.6.2018 - 13:55

     Những năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện luôn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.


     Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cấp huyện có 28 đồng chí; trong đó, cán bộ nữ 09 đồng chí, chiếm 31,14%. Trình độ chuyên môn: đại học 20 đồng chí, chiếm 71,42%; cao đẳng 02 đồng chí, chiếm 7,14%; trung cấp 06 đồng chí, chiếm 21,42%. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp 08 đồng chí, chiếm 28,57%; trung cấp 14 đồng chí, chiếm 50%. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cơ sở có 163 đồng chí; trong đó, cán bộ nữ 39 đồng chí, chiếm 23,92%. Trình độ chuyên môn: đại học 47 đồng chí, chiếm 28,83%; cao đẳng 05 đồng chí, chiếm 3,06%; trung cấp 79 đồng chí, chiếm 48,47%. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp 02 đồng chí, chiếm 1,22%; trung cấp 108 đồng chí, chiếm 66,25%; sơ cấp 37 đồng chí, chiếm 22,69%.

     Do có sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên đến nay đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của huyện và cơ sở đủ số lượng, từng bước chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./. 

Cao Minh Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK