Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Giấy mời số 05-GM/TU, ngày 04/6/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ

5.6.2018 - 7:59

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Nội dung:

 - Công tác cán bộ.

 - Nghe và cho ý kiến Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Thị ủy phục vụ Đoàn giám sát theo Quyết định số 750-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

2. Thành phần, kính mời:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8h ngày 08/6/2018.

4. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần, thời gian.

Tải GM:/uploads/News/VanBan/201806/CV%20%20BTV%2008_6_2018.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK