Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 186-CV/VPTU, ngày 01/6/2018 của Văn phòng Thị ủy V/v hướng dẫn truy cập và sử dụng hòm thư điện tử công vụ.

4.6.2018 - 16:20

Căn cứ Công văn số 1132-CV/TU, ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và sử dụng thư điện tử công vụ (internet). Để thuận lợi cho người dùng sử dụng hòm thư điện tử công vụ. Văn phòng Thị ủy hướng dẫn truy cập và sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc và tiếp nhận văn bản phát hành của Thị ủy. Văn phòng Thị ủy hướng dẫn cụ thể như sau:


Tài liệu hướng dẫn: /uploads/News/files/CV%20186_2018%20VP_signed_signed.pdf

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK