Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

(GẤP)Công văn số 1272-CV/TU, ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc hoãn cuộc họp vào chiều ngày 05/6/2018

4.6.2018 - 16:6

Ngày 01/6/2018, Ban Thường vụ Thị ủy có Giấy mời số 03-GM/TU về việc tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.


Nay do, Thường trực Thị ủy có cuộc họp đột xuất, nên Văn phòng Thị ủy thông báo đến các đồng chí hoãn cuộc họp vào chiều ngày 05/6/2018 và sẽ có thông báo thời gian họp sau.

Xin thông báo để các đồng chí biết, thông cảm./.

Tải file:/uploads/News/files/CV%202018%20ho%C3%A3n%20h%E1%BB%8Dp%2005_6_2018.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK