Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6/2018

4.6.2018 - 14:4

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018 và tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, bão, lũ; phòng, chống biển xâm thực và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.


II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần I, nghe và cho ý kiến:

1- Chủ trương và biện pháp giải quyết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Tân.

2- Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/9/2016 của Huyện uỷ (khoá VIII) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

3- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

4- Bổ sung nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 về công tác tôn giáo

5- Công tác cán bộ.

6- Công tác đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần II, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018.

2- Báo cáo công tác phòng chống, tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

3- Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ 2015- 2020.

4- Tình hình triển khai các dự án du lịch trên địa bàn huyện.

5- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về giải quyết tồn tại ở khu du lịch Bình Thạnh.

6- Công tác cán bộ.

7- Công tác đảng viên.

IV- HỘI NGHỊ LẦN THỨ 28 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018.

2- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

3- Công tác cán bộ.

V- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ sáu, ngày 01

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ bảy, ngày 02

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” và hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” năm 2018 ở huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 04

Buổi chiều: Giao ban các Thường trực đầu tháng 6/2018.

Thứ ba, ngày 05

Buổi sáng:

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh.

- Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 ở huyện.

Thứ tư, ngày 06

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng tư vấn xét biểu dương, khen thưởng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố.

Thứ năm, ngày 07

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ sáu, ngày 08

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm việc với tập thể lãnh đạo Công an huyện vụ việc liên quan khiếu kiện giải quyết nhiễm mặn đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo; giải quyết tình hình trật tự an toàn xã hội địa bàn Vĩnh Hảo- Vĩnh Tân (1) Thành phần mời: Lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện; Thanh tra, Phòng Tư pháp; Mặt trận, đoàn thể huyện; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân.

Thứ hai, ngày 11

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thứ ba, ngày 12

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp.

Thứ tư, ngày 13

 

Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát vụ việc.

Thứ năm, ngày 14

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.

Thứ sáu, ngày 15

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2018.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ (2) Mời Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa dự họp.

Từ ngày 17

đến ngày 30

Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự bồi dưỡng theo Đề án 165 ngoài tỉnh.

Thứ hai, ngày 18

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thứ ba, ngày 19

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp cấp ủy các xã, thị trấn về tình hình và kết quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng 6 tháng đầu năm theo chỉ tiêu năm 2018; tạo nguồn, kết nạp đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và nguồn tuyển quân năm 2019 (3) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn; Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn dự họp.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban Hội đồng nhân dân huyện rà soát nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

Thứ tư, ngày 20

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban khối Nội chính quý II/2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Liên Hương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (*) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy cùng dự làm việc.

Thứ năm, sáu, ngày 21, 22

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2 (1,5 ngày).

Thứ sáu, ngày 22

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp nghe tình hình, tiến độ thực hiện Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện một số nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy trong năm 2018 ở huyện.  

Thứ hai, ngày 25

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 6/2018 (4) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng Huyện ủy dự họp.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự giao ban về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII).

Thứ ba, ngày 26

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở tỉnh.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ tư, ngày 27

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

Thứ năm, ngày 28

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Bảo hiểm xã hội, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2017 và quý I/2018 ở tỉnh.

Thứ sáu, ngày 29

Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK