Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân.

30.5.2018 - 10:19

     Công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Từ năm 2014 đến nay đã tổ chức được 578 lớp học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp với sự tham gia của 59.814 lượt cán bộ, đảng viên; mở 167 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 17.869 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên; các cơ sở đảng tổ chức quán triệt học tập chuyên đề trong các năm về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho tổng số hơn 20.000 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Công tác truyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của quê hương, đất nước được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.


     Công tác tuyên truyền, giáo dục đã có tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 23/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, được các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện sôi nổi gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương khen thưởng 45 tập thể và 69 cá nhân; trong đó đề nghị Tỉnh ủy biểu dương khen thưởng 07 tập thể và 32 cá nhân; đảng ủy các xã, thị trấn biểu dương, khen thưởng 53 tập thể, 296 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - trật tự và xây dựng hệ thống chính trị, cụ thể:

     Trên lĩnh vực kinh tế, qua triển khai phong trào ”Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hơn 3.087 tỷ đồng; trong đó, vốn huy động trong nhân dân đóng góp được hơn 473 tỷ đồng (chiếm 15,32%). Kết quả đến nay, toàn huyện đạt 176 tiêu chí/11 xã; có 08 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, đang tập trung thực hiện các tiêu chí, nhất là đối với 02 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018 (Trà Tân, Đức Chính); đồng thời, hướng dẫn 08 xã đã đạt chuẩn (Mê Pu, Sùng Nhơn, Đức Hạnh, Đông Hà, Tân Hà, Vũ Hòa, Đức Tín, Đa Kai) xây dựng kế hoạch duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí đến năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2018 cho các xã còn lại.

     Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhân dân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả có 46 công trình, phần việc được đăng ký thực hiện chào mừng Đại hội; trong đó, cấp huyện đăng ký 05 công trình (03 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, 02 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh), các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký 41 công trình, phần việc; hầu hết các công trình đều hoàn thành đúng tiến độ. Từ năm 2014 đến nay, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 03 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” trên 3,8 tỷ đồng, Quỹ Tiếp bước cho em đến trường” vận động được gần 15 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 165 căn nhà tình nghĩa, xây dựng mới 88 căn nhà tình thương, mỗi năm cấp hàng ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên gia đình nghèo hiếu học và hỗ trợ hàng ngàn học sinh, sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý là mô hình “Dòng họ khuyến học” đã được xây dựng ở nhiều xã, thị trấn; qua đó giáo dục, giúp đỡ, động viên con cháu vươn lên học tập để lập thân, lập nghiệp. Trong 04 năm (2014-2017), trung bình trên 90% hộ gia đình, 68% thôn, khu phố; trên 90% cơ quan doanh nghiêp, nhà trường; 100% họ tộc, cơ sở thờ tự (06 hộ tộc và 09 cơ sở thờ tự) được xét công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

     Trên lĩnh vực an ninh - trật tự và xây dựng hệ thống chính trị, huyện đã xây dựng, củng cố, nhân rộng và duy trì hoạt động 15 mô hình “Tự quản, tự phòng” về an ninh trật tự; trong đó, đáng biểu dương là mô hình “Ánh sáng an ninh”, đây là một mô hình xuất phát từ lòng tự nguyện của nhân dân, mô hình đã đi vào lòng dân được xã hội đề cao trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đến nay đã được nhân rộng khắp toàn huyện; UBND huyện xây dựng mô hình “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trên các lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; mô hình “Công chức trễ hẹn, chính quyền xin lỗi dân” ở xã Đông Hà được nhân dân đánh giá cao.

     Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và thực hiện công tác cứu trợ xã hội đối với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện khá tốt; nhất là trong các dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ, lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn đã tổ chức thăm và tặng 55.942 phần quà với kinh phí hơn 23 tỷ đồng. Ngoài ra, những năm qua, việc vận động các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo đã tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện, các cơ sở tôn giáo đã trao tặng hơn 30.000 suất quà trị giá hơn 05 tỷ đồng cho hộ nghèo và khám cấp thuốc miễn phí cho hơn 34.000 lượt bệnh nhân nghèo với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

     Tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, song phong trào thi đua đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện, mang lại những kết quả tích cực góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 giảm còn 4,47%, giải quyết việc làm hàng năm cho trên 4.000 lao động; những khó khăn, bức xúc ở cơ sở được quan tâm giải quyết kịp thời hơn, quốc phòng - an ninh được giữ vững, từ đó góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cao Minh Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK