Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018

4.6.2018 - 8:46

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Tập trung lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tập trung chỉ đạo vụ cá Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy, nổ; cứu nạn, cứu hộ trên biển; phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Rà soát quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 (giai đoạn A2).

2. Dự thảo (lần 2) Báo cáo đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Nghe báo cáo và cho ý kiến nội dung, nhân sự Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

2. Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

3. Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 18, thảo luận và quyết định về:

1. Kết luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

2. Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

3. Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 (giai đoạn A2).

5. Thực hiện công tác chất vấn trong Đảng (nếu có).

6. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

    Thứ sáu,

     ngày 01

  - Buổi sáng: 9 giờ 30, Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy    dự làm việc với đoàn kiểm tra công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng của        tỉnh.

  - Buổi chiều: Họp Thường trực Huyện ủy.

    Thứ hai,

    Ngày 04

  - Buổi sáng:

  + 08 giờ - 10 giờ: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy           nghe báo cáo và cho ý kiến về  công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân huyện       lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

  + 10 giờ - 11 giờ 30: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy     định kỳ tháng 6/2018.

  - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc    với lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý về thực hiện Kế hoạch        số  149-KH/HU, ngày 24/4/2018([1]).

   Thứ ba,

   ngày 05

  - Buổi sáng:

  + Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực             Huyện ủy dự Lễ Ngày Môi trường thế giới (05/6).

  + Từ 08 giờ: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban nhân dân          tỉnh về báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số PAPI và Par Index năm 2017 của tỉnh    Bình Thuận.

  - Buổi chiều: Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 06-    NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) và Công điện số 732/CĐ-TTg        của Thủ tướng Chính phủ.

   Thứ tư,

   ngày 06

  - Buổi sáng:

  + Thường trực Huyện ủy làm việc với Văn phòng Huyện ủy.

  + Đồng chí Nguyễn Thị Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm        Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được Thường trực Huyện ủy phân công dự Hội nghị    đánh giá 2,5 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã Long        Hải, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  - Buổi chiều: Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban         nhân dân huyện làm việc Đảng ủy xã Tam Thanh về khắc phục khuyết điểm,         hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017([2]).

   Thứ năm,

   ngày 07

  Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất.

   Thứ sáu,

    ngày 08

   Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

   Thứ hai,

   ngày 11

  - Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

  - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc    với Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện nghe báo cáo tình hình thực hiện    nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm            2018.

   Thứ ba,

   ngày 12

 

  - Buổi sáng:

  + Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự Lễ        tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

  + Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh về “Cải        thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh        đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp.

  - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực huyện          đầu tháng 6/2018.

   Thứ tư,

   ngày 13

  - Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội      chính tháng 6/2018; đánh giá công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6    tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

  - Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối            đảng quý II, những nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018.

   Thứ năm,

    ngày 14

   Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ hai.

   Thứ sáu,

    ngày 15

  - Buổi sáng:

  + Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết      công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2018.

  + Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân          huyện làm việc Đảng ủy xã Long Hải về khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua        kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.

  - Buổi chiều: Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban        nhân dân huyện làm việc Đảng ủy xã Ngũ Phụng về khắc phục khuyết điểm,          hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.

    Thứ hai,  

    ngày 18

   Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

    Thứ ba,  

    ngày 19

  - Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì        họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện quý II/2018.

   Thứ tư,

   ngày 20

   Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18.

   Thứ năm,

   ngày 21

  - Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự            huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 6/2018.

  - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì      họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện.

   Thứ sáu,

    ngày 22

  - Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì        giao ban các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy quý II/2018.

   Thứ hai,

   ngày 25

  - Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì         họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đánh giá tình hình,     kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

  - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy với các      địa phương về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU.

   Thứ ba,

   ngày 26

  - Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện            Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU        của Tỉnh ủy (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, do tỉnh tổ chức.

  - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng      ủy xã Long Hải, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và    những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

   Thứ tư, 

   ngày 27

  - Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực      hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện    Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về        tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong        tình hình mới.

  - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì      giao ban khối Mặt trận - Đoàn thể quý II/2018.

   Thứ năm,

    ngày 28

  - Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ủy ban nhân dân huyện sơ kết    02 năm thực hiện Kết luận số 617-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy([3]).

  - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực huyện          cuối tháng 6/2018.

   Thứ sáu,

   ngày 29

  - Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ          tịch Hội đồng nhân dân huyện, họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân        huyện, xã quý II/2018.

  - Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì        họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng - Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu      vực nhà nước./.

 


([1]) Kế hoạch số 149-KH/HU, ngày 24/4/2018 tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

([2]) Theo Kế hoạch số 141-KH/HU, ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

([3]) Theo Thông báo số 04-TB/ĐGS, ngày 11/4/2018 của Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK