Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018

4.6.2018 - 7:28

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018


Thứ sáu

ngày 01

 

Sáng

 Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp cơ quan.

Thứ hai

ngày 04

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với Văn phòng Ban về Đề án thư viện điện tử ngành Tuyên giáo.

Thứ ba

ngày 05

Sáng

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6) năm 2018.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Trường Chính trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới *

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự nghe và cho ý kiến các tờ trình quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh và các vấn đề có liên quan giữa hai kỳ họp.

Thứ tư, năm

ngày 06, 07

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư

ngày 06

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp nghe và cho ý kiến Hồ sơ đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam.

Thứ năm

ngày 07

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước và Phòng Lịch sử Đảng dự họp cho ý kiến về bản thảo “Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh của những chiến sĩ cách mạng Bình Thuận trong các nhà tù, trại giam ở miền nam (1954-1975)”.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng tổ công tác làm việc tại huyện Đức Linh về công tác Lịch sử Đảng.

Thứ sáu

ngày 08

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng tổ công tác làm việc tại thị xã La Gi về công tác Lịch sử Đảng.

 

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ hai

ngày 11

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba, tư

ngày 12,13

Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi, cấp tỉnh năm 2018 tại Trường Chính trị tỉnh.

Thứ ba

ngày 12

Sáng

- Tập thể lãnh đạo Ban dự khai mạc Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi, cấp tỉnh năm 2018 tại Trường Chính trị tỉnh.

- Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp.

- Đ/c Bùi Thế Nhân dự Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh lần thứ III, giai đoạn 2012-2017 *

Tối

Đ/c Bùi Thế Nhân dự Lễ khai mạc chương trình Trại hè thiếu nhi năm 2018 *

Thứ tư

ngày 13

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp nghe và cho ý kiến các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều

Tập thể lãnh đạo Ban dự Lễ bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, cấp tỉnh năm 2018 tại Trường Chính trị tỉnh.

Thứ năm, sáu

ngày 14,15

Đ/c Bùi Thế Nhân dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 *

Thứ năm

ngày 14

      Cả ngày

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa làm việc với Cục chính trị Quân khu 7.

Thứ sáu

ngày 15

Cả ngày

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa tham dự Hội nghị Báo cáo viên tại tỉnh ủy Bình Phước .

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước làm việc Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ bảy

ngày 16

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban, CBCC cơ quan dự Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý II/2018.

Thứ hai

ngày 18

Sáng

 

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp xét đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo”.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục thống kê tỉnh để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ ba

ngày 19

Sáng

 

Đ/c Bùi Thế Nhân cùng tổ công tác làm việc tại huyện Tuy Phong về công tác Lịch sử Đảng.

Thứ tư

ngày 20

Sáng

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng tổ công tác làm việc tại huyện Bắc Bình về công tác Lịch sử Đảng.

- Đ/c Hồ Trung Phước, Đ/c Huỳnh Thái Dương, Phòng Tuyên truyền và Văn phòng Ban đi thăm 3 cơ quan báo chí của tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thứ năm, sáu

ngày 21,22

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm, sáu

ngày 21,22

Đ/c Bùi Thế Nhân cùng tổ công tác làm việc tại huyện Phú Quý về công tác Lịch sử Đảng.

Thứ năm

ngày 21

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng tổ công tác làm việc tại huyện Hàm Tân về công tác Lịch sử Đảng.

Thứ sáu

ngày 22

Cả ngày

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chánh tại huyện Tuy Phong .

Thứ hai

ngày 25

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban với các địa phương về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU *

Thứ ba

ngày 26

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” *

Chiều

- Tập thể lãnh đạo Ban và Phòng Lịch sử Đảng dự họp về tiến độ triển khai Quy hoạch Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự sinh hoạt định kỳ Chi bộ Thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết.

Thứ tư

ngày 27

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” *

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018.

- Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi ủy.

Thứ năm

ngày 28

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2018.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2017 và quý I/2018 *

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 6/2018.

Thứ sáu

ngày 29

Sáng

- Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi bộ.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương về tình hình sản xuất, tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh *

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 *

-  Đ/c Hồ Trung Phước dự giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 khi Ban Tuyên giáo Trung ương có giấy mời.

-   Dấu * là lãnh đạo Ban dự họp khi có giấy mời.

 

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK