Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Giấy mời 03-GM/TU, ngày 01/6/2018, về việc hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của

1.6.2018 - 18:46

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Thành phần, kính mời:

a. Ở tỉnh:

  Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

b. Ở thị xã:

- Thường trực Thị ủy,

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã,

- Các đồng chí Thị ủy viên,

- Đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Thị ủy,

- Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã,

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: phòng Tư pháp, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn Biên phòng Phước Lộc,

- Đại diện lãnh đạo các Hội quần chúng: Chữ thập đỏ, Người cao tuổi, Khuyến học, Nạn nhân CĐDC/Dioxin, Đông y, Cựu thanh niên xung phong.

- Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở,

- Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận xã, phường,

- Đài truyền thanh - truyền hình thị xã (cử phóng viên đến dự, đưa tin),

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (Nhờ các cấp ủy cở sở chuyển giấy mời đến tập thể, cá nhân được khen thưởng theo danh sách).

Tập thể:

1. Tập thể cán bộ và nhân dân khu phố 3 - phường Phước Lộc;

2. Tổ Tuyên giáo - Dân vận khu phố 10 - phường Phước Hội;

3. Ban công tác Mặt trận khu phố 7 - phường Tân An;

4. Tổ Tuyên giáo - Dân vận khu phố 3 - phường Tân Thiện;

5. Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn Mũi Đá - xã Tân Phước;

6. Tập thể cán bộ và nhân dân khu phố 8 - phường Bình Tân.

           Cá nhân:

1. Đ/c Vũ Đình Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã;

2. Đ/c Nguyễn Hữu Nhường - Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Trí - xã Tân Hải;

3. Đ/c Nguyễn Xứng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Bình Tân;

4. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Hương - Bí thư Chi bộ thôn Bình An 3 - xã Tân Bình;

5. Đ/c Châu Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Tiến.

6. Đ/c Phạm Thái Hòa - Trưởng BĐH thôn Tam Tân - xã Tân Tiến.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14h, ngày 05/6/2018.

3. Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

Kính mời các đồng chí tham dự hội nghị đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị ý kiến phát biểu theo nội dung Công văn số 1257-CV/TU, ngày 25/5/2018  của Ban Thường vụ Thị ủy.

Tải file: /uploads/News/files/GM%2003_2018%20TU_signed_signed.pdf

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK