Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

1.6.2018 - 14:22

Sáng ngày 01/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khoá X), Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 29-NQ/HU của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị thống nhất đánh giá, qua 10 năm (2008 – 2017), các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở có nhiều cố gắng triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và các Chương trình hành động 20 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động 29 của Huyện ủy, Chương trình hành động 11 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến khá toàn diện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích tăng khá cao; xuất hiện nhiều loại hình tổ chức sản xuất hiệu quả như: kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, tổ hợp tác và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, có chuyển biến tiến bộ. Vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới được phát huy. Đời sống của nông dân ổn định, phần lớn được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được bảo đảm. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường. Dân chủ xã hội tiếp tục được mở rộng, phát huy. Vai trò, vị thế của giai cấp nông dân không ngừng được củng cố, nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được nêu trên, nhằm thúc đẩy việc thực hiện, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục xác định mục tiêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; đồng thời đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện nhằm sớm xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc thành huyện nông thôn mới./.

T&T.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK