Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018

1.6.2018 - 10:50

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018:


Thứ sáu,

ngày 01

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Từ thứ hai,

ngày 04

đến thứ hai, ngày 11

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ ba,

ngày 05

Sáng: Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo UBND huyện dự họp trực tuyến với UBND tỉnh về báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số PaPi và Par Index năm 2017 của tỉnh.

Thứ tư,

ngày 06

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ bảy,

ngày 09

Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2018 tại huyện.

Thứ ba,

ngày 12

- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh lần thứ III, giai đoạn 2012 – 2017.

Thứ tư,

ngày 13

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 6/2018.

Thứ năm, sáu,

ngày 14, 15

Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Thứ hai,

ngày 18

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 19

Thường trực Huyện ủy dự Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương cho các gia đình có nhiều liệt sỹ.

Thứ tư,

ngày 20

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Dân vận quý II/2018.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 6/2018.

Thứ năm,

ngày 21

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 6/2018.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 6/2018.

Thứ sáu,

ngày 22

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân huyện 6 tháng đầu năm 2018.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện quý II/2018.

Thứ hai,

ngày 25

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

Thứ ba,

ngày 26

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Đảng quý II/2018.

Thứ tư,

ngày 27

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 6/2018.

Thứ năm,

ngày 28

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, trẻ em và bình đẳng giới tại huyện.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2017 và quý I/2018.

Thứ sáu,

ngày 29

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực tháng 6/2018.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện quý II/2018.

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK