Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2018

1.6.2018 - 7:1

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Chỉ đạo tổ chức tốt sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 – 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.


II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thứ sáu,

ngày 01

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân theo định kỳ.

Thứ bảy,

ngày 02

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Thứ hai,

ngày 04

- Thường trực Huyện ủy dự chào cờ và sinh hoạt đầu tháng.

- Họp Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba ngày 05

- Buổi sáng: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về phân tích đánh giá chỉ số Par Index và PaPi năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

                + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ mitting và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018.

Thứ tư

ngày 06

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án sắp xếp các phòng, ban của huyện và các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện; công tác cán bộ, đảng vụ.

Thứ năm ngày 07

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm, BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, BQL Rừng phòng hộ Sông móng – Ca pét về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

Thứ sáu,

ngày 08

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

Thứ hai  ngày 11

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết tháng thanh niên và sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ ba, ngày 12

- Buổi sáng: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến “cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.

                 + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thứ tư, ngày 13

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự giao ban thu ngân sách quý II năm 2018 của huyện.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 03 xã Tân Lập, Hàm Cường, Hàm Kiệm năm 2018.

Thứ năm, sáu; ngày 14, 15

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi cơ sở.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Thứ hai

ngày 18

- Thường trực Huyện ủy đi thăm các cơ quan Báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở quý II/2018.

Thứ ba, ngày 19

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; dự họp BCĐ 138, Ban An toàn giao thông quý II/2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Kiệm về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ tư,

ngày 20

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp BCĐ các đoàn thể doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quý II/2018.

- Buổi chiều: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

                   + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội huyện quý II/2018.

Thứ năm,

ngày 21

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý II/2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội thảo biên soạn lịch sử LLVT huyện giai đoạn 1983 – 2015 (lần 2).

Thứ sáu

 ngày 22

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; cho ý kiến lãnh đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống và kiểm soát ma túy quý II/2018.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU.

- Buổi tối: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dự Hội trại hè thiếu nhi tại xã Tân Thành.

Thứ bảy,

ngày 23

- Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Thứ hai, ngày 25

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

Thứ ba,

ngày 26

- Buổi sáng: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (lần thứ 19) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thông qua Báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ tư,

ngày 27

­- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban BCĐ cải cách tư pháp và Thi hành án dân sự huyện quý II/2018.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Thứ năm,

ngày 28

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các ban của Huyện ủy; họp cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy.

- Buổi chiều: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2017 và quý I/2018 ở tỉnh.

                       + Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ VPHU.

Thứ sáu,

ngày 29

- Buổi sáng: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về tình hình sản xuất, tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh.

                 + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện.

- Buổi chiều: Họp giao ban các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2018; xếp lịch tháng 7/2018.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK