Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

Huyện Hàm Thuận Nam tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018

1.6.2018 - 16:34

Từ ngày 28-31/5/2018, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hàm Thuận Nam tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 năm 2018 cho 32 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan ban, ngành trên địa bàn huyện.


Qua bốn ngày học tập, các học viên đã được truyền đạt 7 chuyên đề, gồm: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng và an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hính mới; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên đối tượng 4 nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kết hợp quốc phòng, an ninh với xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương.

Kết thúc khóa học 32/32 học viên đã được cấp giấy chứng nhận “hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4”.

Vũ Trinh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK