Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng trong tình hình hiện nay

31.5.2018 - 9:27

       Công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và cả hành động trong Đảng và toàn xã hội. Đây là tiền đề vững chắc đảm bảo sự thành công trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Vì vậy đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.


       Trong những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ của cấp ủy Đảng từ Trung ương đến tỉnh, huyện, cơ sở; đội ngũ báo cáo viên cơ bản có trình độ, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo; phương pháp truyền đạt rõ ràng, nắm bắt kịp thời những thông tin mới, giúp cho người học có thông tin và nội dung triển khai nghị quyết. Hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng thông qua Hội nghị trực tuyến trong thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt; tài liệu phục vụ học tập quán triệt nghị quyết cho các đối tượng; đề cương đáp ứng yêu cầu triển khai học tập. Việc viết thu hoạch được các đối tượng quan tâm; xây dựng kế hoạch tập thể và kế hoạch hành động cá nhân cơ bản phù hợp với thực tiễn và chức năng nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết; xây dựng kế hoạch tập thể và kế hoạch hành động cá nhân được các cấp ủy quan tâm khá kịp thời. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện được các cấp ủy đảng chú trọng.

       Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn không ít khó khăn, hạn chế. Thực tế cho thấy, nghị quyết nhiều, đa dạng, nội dung dài, thời gian triển khai nhanh; chưa triển khai xong nghị quyết hội nghị lần trước thì tiếp tục có nghị quyết hội nghị lần sau. Việc triển khai quán triệt nghị quyết ở địa bàn khu dân cư khó khăn, chủ yếu là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông của địa phương và tuyên truyền viên cơ sở. Tài liệu nghiên cứu học tập nghị quyết cho cơ sở còn chậm; nội dung tài liệu hỏi-đáp chưa cô đọng, khó khăn trong việc tuyên truyền. Một số báo cáo viên chưa thực sự đầu tư, nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo truyền đạt nên chưa tạo được sức lôi cuốn, thu hút đối với người nghe. Một số cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết chưa thật sự nghiêm túc, ảnh hưởng đến chất lượng chung; viết thu hoạch còn nặng về hình thức, sao chép và mang tính đối phó. Việc xây dựng kế hoạch của cấp huyện, nhất là kế hoạch của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện còn khó khăn, lúng túng. Chế độ báo cáo kết quả học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng kế hoạch hành động tập thể và cá nhân người đứng đầu còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu quy định.

        Để việc học tập nghị quyết đạt kết quả chúng tôi cho rằng cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau: Nâng cao chất lượng báo cáo viên, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp báo cáo nghị quyết. Cần quy định đối tượng nào thì viết thu hoạch; tổ chức nào phải xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực, có trình độ và phương pháp truyền đạt nghị quyết. Chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy phân bổ hoặc hỗ trợ kinh phí để xây dựng về cơ sở vật chất bảo đảm yêu cầu tối thiểu cho việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết./.

Thúy Bình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK