Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU về phối hợp lực lượng về nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dâ

8.6.2018 - 10:35

Sáng ngày 30/5/2018, tại hội trường UBND thị xã La Gi, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị

sơ kết thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ kết

01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU về phối hợp lực lượng về nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn; Kế hoạch số 72-KH/TU về triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.


Thành phần tham dự gồm có: Thường trực Thị ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã; các đ/c Thị ủy viên (khóa X); Trưởng các ban, Chánh Văn phòng Thị ủy; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và thể thao, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý cảng La Gi, Ban Quản lý Công trình công cộng, Ban Quản lý chợ, Ban Quản lý các điểm du lịch cộng đồng thị xã, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Đồn Biên phòng Phước Lộc; Trạm quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thị xã; Đồng chí Phó trưởng ban: Kinh tế-xã hội, Pháp chế của Hội đồng nhân dân thị xã; các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ cơ sở . . . Đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thị ủy La Gi chủ trì hội nghị.

 

 

Nguyễn Ngọc Tài
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK