Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Trường Chính trị tham dự tọa đàm do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức

30.5.2018 - 10:50

Sáng hôm nay, đại diện Đảng ủy Trường Chính trị đã tham dự buổi tọa đàm với chủ đề “ Về nội dung, phạm vi, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và mối quan hệ công tác với các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh”.


Tại buổi tọa đàm có 10 ý kiến tham gia sôi nổi về các nội dung đã đề ra. Đảng ủy Trường Chính trị tham gia ý kiến về Quy định 2909-QĐ/TU ngày 11/8/2010 của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Quyết định số 294 - QĐ/TU ngày 29/4/2011 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Các ý kiến tại buổi tọa đàm nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương, khóa XII: “ Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy và tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động”./.

Thuận Bích
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK