Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

30.5.2018 - 9:21

Chiều ngày 29/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm (2013 -2018) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tham dự có đồng chí Đỗ Duy Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì Hội nghị; đồng chí Văn Quý Ngọc – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá X); Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban của Huyện ủy; Tập thể Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Đại diện lãnh đạo các Hội quần chúng huyện; các Đồng chí Bí thư hoặc phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ khối cơ quan, lực lượng vũ trang huyện; các Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN 10/10 xã, thị trấn.


Ảnh quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia phát biểu thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được chỉ ra những khó khăn tồn tại sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI). Ghi nhận những ý kiến tham gia thảo luận, kết luận Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm, nội dung của Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 16-NQ/HU của Huyện ủy; khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm của công tác dân vận trong thời gian qua góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); trọng tâm là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, địa phương tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng; thực hiện tốt chức năng, giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quách Thị Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK