Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | TIN HOẠT ĐỘNG

Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã tiếp xúc cử tri tại xã Tân Tiến

30.5.2018 - 15:41

Thực hiên Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 11/5/2018 của HĐND thị xã La Gi về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 7 - HĐND thị xã.


Chiều ngày 22/5/2018, Thường trực UBMT xã phối hợp với HĐND xã Tân Tiến tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã tại Nhà Văn hóa xã Tân Tiến. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Ông Lê Minh Tuấn - Đại biểu HĐND tỉnh; Ông Trần Việt Hoan, Bà Tôn Nữ Thị Huệ đại biểu HĐND thị xã trong tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Tân Tiến , lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã và đông đảo bà con cử tri trên địa bàn xã.

Tại hội nghị tiếp xúc, Đại biểu HĐND tỉnh Lê Minh Tuấn thông báo kết quả kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh (khóa X) diễn ra từ ngày 28/3/2018 đến ngày 29/3/2018, dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh, thông qua báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5; Đại diện tổ đại biểu HĐND thị xã Tôn Nữ Thị Huệ thông báo dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ 7 - HĐND thị xã, thông qua báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 của HĐND thị xã.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn các cử tri tham dự hội nghị tham gia đóng góp 9 ý kiến, kiến nghị thuộc các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông nông thôn, điện thắp sáng ngỏ hẻm...

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Ông Trần Việt Hoan - Chánh văn phòng UBND thị xã - Đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã tân Tiến đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã; Ông Ngô Thái Thạnh Hưng - Chủ tịch UBND xã đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên Đại biểu đã tiếp thu để chuyển các ban, ngành, các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết.

Cao Thị Yến Vi - Đảng ủy xã Tân Tiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK