Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN

28.5.2018 - 14:4

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)


Tải văn bản /uploads/News/files/HD%2030%20tuyen%20truyen%2070%20nam%20thi%20dua%20ai%20quoc%205_%202018_signed_signed.pdf

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK