Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

25.5.2018 - 11:0

Thực hiện Công văn số 1433-CV/BTGTU, ngày 22/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các cấp uỷ cơ sở, Mặt trận, đoàn thể huyện và các cơ quan khối tuyên truyền huyện Đề cương“Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai để chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.


Đề nghị các cấp ủy cơ sở, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan khối tuyên truyền huyện triển khai, thực hiện và báo báo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tài liệu kèm theo:

đề cương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK