Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

25.5.2018 - 10:58

Vừa qua tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến (ngày 18/5/2018) đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở đã nghe Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu đồng chí bí thư các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến đảng viên của tổ chức mình (theo tài liệu gửi kèm), thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2018.

Sau khi hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Tài liệu kèm theo:

/uploads/News/files/CV%201041%20phobiennhanh%20ketqua%20HNTW7-khoa%20XII.doc

/uploads/News/files/585BSTU2018.pdf

/uploads/News/files/585BSTU2018_De%20cuong%20HNTW7.pdf

/uploads/News/files/585BSTU2018_p_bieu%20be%20mac.pdf

/uploads/News/files/585BSTU2018_p_bieu%20khai%20mac.pdf

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK