Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | GIỚI THIỆU

Làm gì để nâng chất lượng hoạt động của các chi hội, phân hội Cựu chiến binh?

24.5.2018 - 16:7

“…Xây dựng chi hội, phân hội ngày càng mạnh lên, góp phần thiết thực xây dựng tổ chức Hội các cấp thật sự vững mạnh” - là suy nghĩ mong muốn tâm huyết của rất nhiều cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh ta hiện nay. Xin được giới thiệu với bạn dọc bài viết sau đây


Tập huấn bồi dưỡng cán bộ cơ sở hội hàng năm là một trong các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội CCB các cấp

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra nhiệm vụ: “tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này tổ chức Hội các cấp, nhất là Hội cơ sở cần phải có giải pháp thật cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các chi hội, phân hội ở các thôn, khu phố nhằm từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.

Chi hội, phân hội là nơi tiếp nhận và tổ chức thực hiện mọi chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ tổ chức Hội cấp trên và cấp ủy giao. Cán bộ chi hội, phân hội do tập thể hội viên tín nhiệm bầu chọn từ những đồng chí có đạo đức tốt, trách nhiệm cao, hết lòng vì nhiệm vụ chung của Hội, không được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Hội viên đa phần lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng còn nhiều khó khăn, nên vừa phải chăm lo cho cuộc sống gia đình vừa tham gia xây dựng tổ chức Hội, trong đó có sự tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng quỹ Hội, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hỗ trợ chi hội, phân hội hoạt động theo chỉ tiêu, yêu cầu của Hội cấp trên.

Trong điều kiện chung còn nhiều khó khăn như vậy nhưng nhìn chung các chi hội, phân hội đã giữ được nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ, quân số tham gia sinh hoạt, học tập đúng quy định, với ý thức trách nhiệm cao, và đó cũng là một trong những nội dung rất quan trọng góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hội viên không đến dự sinh hoạt thì không thể phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhiệm vụ của tổ chức Hội, nghị quyết của tổ chức Hội không được triển khai  thực hiện trong thực tế cuộc sống.

Các chi hội, phân hội trong thời gian qua đã luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho cán bộ, hội viên; động viên cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực sự là chỗ dựa tin cậy vững chắc của cấp ủy và nhân dân ở địa bàn thôn, khu phố; các chi hội, phân hội đã biết cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thành những nội dung cụ thể, thiết thực, sát với điều kiện thực tế và gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tổ chức cho hội viên đăng ký rèn luyện theo tiêu chuẩn hội viên gương mẫu và gia đình văn hóa, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, hội viên CCB là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng các quy ước, hương ước của thôn, khu phố, tham gia xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. v.v… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm của từng cán bộ, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Đóng góp của các chi hội, phân hội trong xây dựng tổ chức Hội trong sách vững mạnh là rất đáng được ghi nhận. Để tạo điều kiện giúp các chi hội, phân hội phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tổ chức Hội cấp trên, nhất là Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở cần quan tâm làm tốt những vấn đề sau:

Một là: Định hướng lựa chọn các đồng chí giữ các chức vụ chi hội trưỡng, chi hội phó là những người thật tâm huyết, có sức khỏe, có đạo đức, có uy tín và quan trọng nhất là có điều kiện để đảm đương các mặt hoạt động của tổ chức Hội.

Hai là: Hội cấp trên có kế hoạch bội dưỡng, tập huấn kiến thúc công tác Hội và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để từng bước nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội.

Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giúp đỡ trực tiếp của cấp trên đối với cấp dưới nhằm kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, động viên cán bộ cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt chú ý các đồng chí cán bộ của tổ chức Hội cấp trên đang tham gia sinh hoạt ở chi hội, phân hội nào thì phải có trách nhiệm giúp tổ chức Hội nơi đó thực hiện nhiệm vụ, và bản thân đồng chí cán bộ đó phải đồng chịu trách nhiệm khi để chi hội, phân hội nơi mình tham gia sinh hoạt bị xếp loại yếu, kém.

Bốn là: Quan tâm thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương ương Hội về việc thu, chi, quản lý, sử dụng hội phí, bảo đảm trích đủ tỉ lệ hội phí cho chi hội theo đúng quy định của cấp trên; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi bắng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, đúng pháp luật hỗ trợ chi hội, phân hội có thêm nguồn kinh phí để phục vụ có hiệu quả cho các mặt hoạt động  như sinh hoạt, học tập, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội.v.v…

Trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến công tác xây dựng chi hội, phân hội, với mong muốn trong thời gian tới hoạt động của các chi hội, phân hội ngày càng mạnh lên, góp phần thiết thực xây dựng tổ chức Hội các cấp thật sự vững mạnh, động viên các thế hệ Cựu chiến binh tỉnh nhà tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xây dựng Hội CCB tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, mãi mãi xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh”./.

                                                                                            Đinh Ngọc Toàn

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK