Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 211-CV/TU, ngày 16/5/2018 về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

24.5.2018 - 10:58

Thực hiện Công văn số 1173-CV/TU, ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW. Ban Tổ chức Thị uỷ đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng rà soát, báo cáo (có biểu mẫu kèm theo); trong đó: đảng ủy phường xã báo cáo các biểu số 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; các chi bộ cơ sở và Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Khối chính quyền, Đảng bộ Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội báo cáo các biểu số 1, 2, 3a, 4, 5, 6 gửi về Ban Tổ chức Thị ủy trước ngày 25/5/2018 để tổng hợp tham mưu cho Thị ủy báo cáo Tỉnh ủy.


Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm thực hiện./.

Tải file:/uploads/News/files/211-CVTU2018_phu%20luc.xls

/uploads/News/files/CV%20211_2018%20BC%20bieu%20mau%20NQ%2022_signed_signed(1).pdf

Ban Tổ chức Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK