Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong

22.5.2018 - 15:41

Sáng ngày 18/5/2018, tại Hội Trường UBND xã Phan Dũng, Hội Nông dân xã Phan Dũng đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.


Khen thưởng tại Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c: Đ/c Lê Hậu-Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Các đồng chí Trường trực Hội Nông dân huyện và các đồng chí đại diện Đảng ủy; UBND; UBMTTQ và các đoàn thể của xã Phan Dũng.

Đặc biệt có 40 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 164 hội viên nông dân của xã Phan Dũng về tham dự đại hội.

Kết quả, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân xã, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Huyện Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã và sự phối hợp giúp đỡ của UBND, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, Hội Nông dân xã đạt được một số kết quả như sau:

Công tác xây dựng tổ chưc Hội: Trong nhiệm kỳ, phát triển được 50/50 hội viên, đạt 100% chỉ tiêu so Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, nâng tổng số hội viên đến nay là 164 hội viên; cốt cán chính trị 25 hội viên, đạt 4,47%.

Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”: Hàng năm, Hội chỉ đạo cho các chi hội sinh hoạt quán triệt các tiêu chí và vận động hội viên nông dân đăng ký phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong toàn xã. Trong 5 năm đã vận động 541 hộ, Hội tổ chức bình xét hộ đạt là 355 hộ. Trong năm 2017, Hội tổ chức sơ kết sản xuất kinh doanh giỏi đã bình chọn 07 hộ sản xuất chăn nuôi giỏi trong toàn xã đã khen thưởng cho 7 hộ. Ngoài ra Hội còn phối hợp với Trạm khuyến nông huyện và UBND xã tổ chức mở lớp tập huấn cho hội viên nông dân làm mô hình trồng lúa nước chất lượng gồm 10 lượt/ 320 hội viên tham dự cho 100 hộ với diện tích: 23 ha.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Hội Nông dân xã đã thường xuyên phối hợp với Mật trận và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền đến hội viên nông dân ở các Chi hội tích cực tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Chi hội, đặc biệt thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư; tuyên truyền đến hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội theo nếp sống mới. Hằng năm Hội nông dân xã đã phối hợp với Mật trận vận động trên 984 hộ gia đình là hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa hàng năm đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

Nhìn chung phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và góp phần xây dựng thôn văn hóa trong nhiệm kỳ được hội triển khai khá tốt.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 đ/c; Ban Thường vụ 03 đ/c. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân Huyện nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 04 đ/c (trong đó: 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu đương nhiên).

Duy Tình - Hội ND Tuy Phong
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK