Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tánh Linh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

22.5.2018 - 9:12

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện Tánh Linh thực hiện tốt trong những tháng đầu năm 2018, qua đó tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.


 


Tuyên truyền xây dựng các mô hình điểm tại huyện Tánh Linh.

Trong những tháng đầu năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành chức năng có liên quan bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như họp dân, tổ chức các Hội thi văn nghệ, thể thao, qua hệ thống loa phát thanh, băng rôn, áp phích, cờ phướn, biểu ngữ... đã tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước trong năm 2018. Song song với công tác tuyên truyền, Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình, các nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đến nay, đã tổng kết và nhân rộng xây dựng các mô hình như “Khu dân cư không có bạo lực gia đình ở thôn 4 (dân tộc thiểu số) xã Đức Bình, mô hình khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thôn 3 xã Huy Khiêm. Ban công tác Mặt trận thôn 3, 4 xã Gia Huynh tiếp tục duy trì thực hiện tốt mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm ma túy” và “khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ở thôn 1, thôn 2. Tổ chức cho nhân dân 2 thôn 1 và thôn 3 đối thoại với công an xã, công an xã “lắng nghe ý kiến của người dân”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 ở 06 điểm, có 330 cử tri tham dự, có 65 ý kiến phát biểu. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện và lịch cụ thể cho việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã, thị trấn. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện rà soát, thống nhất phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của từng cấp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các ngành chức năng xem xét giải quyết và theo dõi kết quả giải quyết ở từng cấp để thông báo cho cử tri tại lần tiếp xúc sau.

Hội nghị tiếp xúc cử tri

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội cũng được Mặt trận các cấp trong huyện quan tâm triển khai thực hiện. Trên tinh thần định hướng nội dung công tác giám sát của cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát bảo đảm tính thiết thực, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. Nhờ vậy nội dung giám sát, phản biện được lựa chọn tập trung vào các lĩnh vực nhân dân quan tâm, như giám sát việc bố trí đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các đối tượng trong diện giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện từ năm 2017 trở về trước, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, giám sát việc thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông, việc chi trả chế độ cho đối tượng chính sách, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; kinh phí huy động sức dân thực hiện các công trình giao thông nông thôn, quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo... Ngay từ năm 2017, Mặt trận huyện Tánh Linh đã xây dựng kế hoạch phản biện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện. Mặt trận các xã, thị trấn tổ chức phản biện một số nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phản biện các chương trình, đề án, dự án về kinh tế, xã hội có liên quan thiết thực tới người dân trên địa bàn xã, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Hiện nay, toàn huyện có 14 Ban Thanh tra nhân dân kiêm Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của 14 xã, thị trấn với 99 thành viên. Hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại nhiều địa phương đạt kết quả tốt, qua đó đã phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong việc giám sát thi công xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh ở cộng đồng dân cư từ nguồn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp. Trong những tháng đầu năm, đã tiến hành giám sát 105 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành giám sát 27 công trình, tham gia phối hợp hòa giải ở thôn, khu phố góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; thúc đẩy hoạt động hòa giải ở cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân đạt kết quả cao. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện quan tâm thực hiện, Mặt trận các cấp luôn bố trí thời gian và lịch tiếp dân đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã bố trí phòng tiếp công dân và phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên, xây dựng và công khai nội quy tiếp công dân theo quy định.

Giám sát việc làm đường giao thông nông thôn

Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Tánh Linh về công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.


 

 

Đoàn Văn Trúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK