Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THI 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ.

18.5.2018 - 15:24

Sáng 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 


     Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

     Tham dự trực tuyến ở huyện Tánh Linh có đồng chí Nguyễn Văn Tám – TUV  Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

     Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, đồng bộ; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Qua thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân.

     Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ, làm cho sinh hoạt của Chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.  

     Đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị; Đồng thời chỉ ra những hạn chế và các giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nhận diện những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05, hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Ngọc Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK