Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | GIỚI THIỆU

Tiếp tục phát huy uy tín, vai trò nòng cốt của cựu chiến binh ở cơ sở

17.5.2018 - 17:45

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh vào chiều ngày 16/5/2018 


Đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh tại phòng họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 16/5, tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh. Cùng làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; đại diện các ban thuộc Hội CCB tỉnh.

Theo yêu cầu của đồng chí Phó Bí Thư và đại diện các ban thuộc Tỉnh ủy, đồng chí Trương Văn Nhung, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ đã báo cáo, giải trình về tình hình, kết quả các mặt hoạt động công tác của Hội CCB tỉnh trong cả năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư đã đánh giá, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua. Các cấp Hội và cán bộ, hội viên CCB đã vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, cuộc vận động, hăng hái đóng góp xây dựng địa phương; làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; giúp nhau làm kinh tế nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh địa phương...

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đồng chí Phó Bí thư nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp Hội CCB cần đẩy mạnh hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia tuyên truyền, đấu tranh với những quan điểm, thông tin sai lệch trong dư luận và trên mạng xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VI của Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong cán bộ, đảng viên, hội viên; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò người đứng đầu; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong thực hiện chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy hiệu quả các mô hình CCB tự phòng, tự quản trong giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống và tích cực tham gia các phong trào của địa phương… đồng chí Phó Bí thư mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy vai trò đặc thù và uy tín của tổ chức Hội, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ và hội viên CCB theo tiêu chuẩn mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và con cháu học tập, noi theo.

                                                                                            Ban Tuyên giáo - CCB  

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK