Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại điểm cầu Bình Thuận

17.5.2018 - 10:12

       Sáng ngày 16/5/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 63 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu của Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.


       Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận được tổ chức tại phòng họp trực tuyến tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phòng họp Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang công tác tại các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh; tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng ủy: Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh; Khối các cơ quan tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh; tập thể Phòng Lý luận chính trị-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang công tác tại các cơ quan Hội đồng nhân dân; Ủy ban Nhân dân tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; tập thể Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; tập thể giảng viên chính và giảng viên các khoa: Xây dựng Đảng, Dân vận, Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và 10 điểm cầu của các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh, có các đồng chí Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  các huyện, thị, thành phố; đại diện lãnh đạo các ban và văn phòng cấp ủy; tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố; bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn và các chi, đảng bộ cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tại Bình Thuận

       Tại Hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc và đọc Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đã có 08 lượt ý kiến của các đại biểu phát biểu làm rõ hơn các nhận định trong báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay hiệu quả, đề xuất những giải pháp khả thi qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

       Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định được đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp một phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

       Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác.

       Tuy nhiên, qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị cho thấy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm: việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo ra sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

Quang cảnh Hội nghị tại Hà Nội

       Đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu chỉ đạo và đề nghị cần tập trung làm tốt, có hiệu quả hai nội dung: phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, môi trường làm việc nào thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình, giải quyết công việc phải xuất phát từ nền tảng tình yêu thương con người, làm điều thiện, tránh điều ác.

       Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và những kết quả đạt được trong  2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới: các cấp, các ngành và các địa phương trong cả nước tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua hai năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng đảng bộ, địa phương, đơn vị.

Thúy Bình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK