Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN HOẠT ĐỘNG

Chặng đường 10 năm “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

16.5.2018 - 16:23

Trong 10 năm qua, cùng với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên cả nước, đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, tổ chức Công đoàn đã luôn làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ CNVCLĐ, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, CNVCLĐ, trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".


Đ/c Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về giai cấp công nhân được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong các cơ quan, đơn vị. Về số lượng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát triển được 30.885 đoàn viên, đạt tỷ lệ 128,69%; thành lập thêm 259 công đoàn cơ sở, đạt tỷ lệ 104,86%. Về chất lượng, giai cấp công nhân của tỉnh từng bước phát triển đáp ứng yêu cầu của đất nước; ngày càng được trí thức hoá: Có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao; tỉ lệ lao động qua đào tạo ngày một tăng, với 6.982 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có 181 công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các sở, ban, ngành trong những năm qua đã quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động; nắm bắt và tham mưu xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng, những vấn đề bức xúc về các chế độ chính sách liên quan đến việc làm, tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng  của công nhân, viên chức, lao động; trong 10 năm, các cấp Công đoàn đã giải quyết 11 vụ ngừng việc tập thể, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tiếp nhận 451 đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết 162 đơn thư khiếu nại, phản ánh về chế độ tiền lương cho 3.308 người, chế độ BHXH cho 57 người, chế độ trợ cấp thôi việc cho 51 người với số tiền 5.337.000.000 đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng giai cấp công nhân được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện doanh nghiệp và đối tượng công nhân, lao động, góp phần bồi dưỡng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị, giác ngộ giai cấp cho đội ngũ công nhân.  

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Từ nguồn Quỹ "Mái ấm Công đoàn" cùng các nguồn hỗ trợ khác, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 215 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ với tổng số tiền là 97.869.588.287 đồng. Hàng năm, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong dịp lễ, Tết nguyên đán như: Tặng quà, hỗ trợ vé tàu xe,…; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên khi ốm đau, bệnh tật. Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”; Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, phát động “Tháng công nhân” với nhiều hoạt động có ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên được các cấp ủy Đảng đánh giá cao.

Phong trào thi đua được các cấp công đoàn cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức mạng lưới hỗ trợ sáng kiến ngày càng hiệu quả. Kết quả có 13.278 sáng kiến, sáng tạo trị giá 12.803.700.000 đồng; 35 công trình sản phẩm trị giá 8.268.430.000 đồng và tôn vinh 73 công nhân lao động tiêu biểu. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cấp Bằng Lao động sáng tạo cho 18 cá nhân tiêu biểu trong tỉnh.

Các chương trình liên tịch phối hợp hoạt động đã được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua ở địa phương, gắn kết tổ chức công đoàn với các ngành, đoàn thể. Phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, nhất là trong các dịp lễ, kỷ niệm, chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tổ chức công đoàn và địa phương, qua đó tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nhận thức chính trị, động viên công nhân, viên chức, lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát huy những kết quả đạt được, để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), trong thời gian tới các cấp công đoàn cần thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần xây dựng người lao động có nhân cách, đạo đức, có trí tuệ, sức khỏe, năng lực.

Hai là: Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; kiến nghị giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh các hoạt động tham gia giải quyết việc làm; phát triển và nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người lao động…

Ba là: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tích cực tuyên truyền vận động người lao động đồng thời chú trọng tuyên truyền vận động giới chủ…

Bốn là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn, chú trọng đến việc xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CNVCLĐ; tôn vinh những công nhân lao động có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất và công tác.

Năm là: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; các hoạt động tuyên truyền trong Chương trình“Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị của địa phương, của ngành, đơn vị,... Tăng cường tham mưu thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" để đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận...

Một số hình ảnh nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW:

Đ/c Nguyễn Xuân Phối, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Tỉnh ủy

Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc công tác phát triển đoàn viên năm 2016

Hỗ trợ xây dựng nhà ‘‘Mái ấm công đoàn’’ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhân dịp Tháng công nhân năm 2017

CNLĐ đặt câu hỏi tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh do LĐLĐ tỉnh tổ chức ngày 23/8/2017

Đ/c Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK