Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Xã Chí Công: 10 năm phát triển “tam nông”

16.5.2018 - 16:4

Sau khi dự tiếp thu ở huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và ban hành Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 08/12/2008 thực hiện Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 20/10/2008 của Huyện ủy khóa (khóa VI) về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 


Gành son - Chí Công

Sau khi Đảng ủy có kế hoạch, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/CP, ngày 28/10/2008 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XI).  

10 năm qua, tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI) và Kế hoạch số 83-KH/HU (khóa VI) đã đạt được những kết quả tích cực. Chí Công đã tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung lập mới quy hoạch phát triển sản xuất của địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế, tập trung cho công tác khuyến nông, khuyến ngư, trong đó đã mở rộng và phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả trong chăn nuôi (gà tam vàng, bò, dê…), sản xuất muối, trồng rau sạch, thanh Long; khuyến khích, vận động ngư dân đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng công suất tàu thuyền, để tổ chức đánh bắt xa bờ, thành lập các tổ đoàn kết đánh bắt trên biển, nâng cao hiệu suất đánh bắt thủy, hải sản.. Hội Nông dân xã đã phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện tổ chức 16 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 433 lượt hội viên nông, ngư dân, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chăn nuôi heo nái, bò lai sin, bò vỗ béo, bảo vệ thực vật, trồng đậu phộng cao sản, sản xuất muối trải bạt, phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi, gia công chế biến hàng hải sản xuất khẩu; liên tịch với Trung tâm dạy nghề huyện mở được 11 lớp dạy nghề và cấp chứng chỉ nghề cho 132 lượt hội viên nông dân ngành thủy sản, chủ yếu là các lớp thuyền trưởng, máy trưởng;. Hội đã tập trung củng cố sắp xếp các Chi hội, tổ chức phù hợp theo thôn và gắn với nghề nghiệp, tổ tiết kiệm, tổ liên doanh vay vốn, đến nay toàn xã có 07 Chi hội, 27 tổ hội, trong đó có 01 tổ đoàn kết phát triển sản xuất muối trải bạt; 01 tổ đoàn kết trồng rau an toàn, 25 tổ vay vốn. Phối hợp với UBND xã vận động và thành lập 45 tổ đoàn kết sản xuất, khai thác trên biển.

Chí Công cũng đã tập trung hỗ trợ vốn sản xuất theo chương trình xây dựng nông thôn mới cho 04 hộ sản xuất muối trải bạt với số tiền 350.000.000đ; hỗ trợ nuôi bò vỗ béo cho 03 hộ với số tiền 60.000.000đ, hỗ trợ phát triển mô hình trồng cỏ VAO6 để chăn nuôi bò cho 25 hộ / 05 ha, với số tiền 8.500.000đ. Ngoài ra, bằng nhiều nguồn vốn khác, 550 hộ nông dân đã tín chấp để phát triển sản xuất, chăn nuôi và khai thác hải sản với tổng số tiền 16 tỉ đồng.

Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn được quan tâm hơn; hoàn thành, đưa vào sử dụng 8,116 km/68 tuyến đường giao thông nông thôn/10.201.012 triệu đồng; xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất; nâng cấp và mở rộng mạng lưới điện và hệ thống cấp thoát nước có trên địa bàn xã. Đến cuối năm 2017, tổng số tiêu chí đạt được 09/19 tiêu chí: Giao thông (tiêu chí số 02), điện nông thôn (tiêu chí số 04), bưu điện (tiêu chí số 08), nhà ở dân cư (tiêu chí số 09), thu nhập (tiêu chí số 10), hộ nghèo (tiêu chí số 11), lao động có việc làm thường xuyên (tiêu chí số 12), hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13), truyền thông (tiêu chí số 08).  

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao được đẩy mạnh; nhân dân được quan tâm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe; trình độ học vấn ngày càng được nâng lên; tăng cường công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Người nghèo được quan tâm hỗ trợ về nhà ở, đất ở. Các hoạt động văn hóa đặc sắc của ngư dân vùng biển được khôi phục và phát triển. Đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn từng bước phát triển, đổi mới.An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Song, trong quá trình thực hiện, Chí Công vẫn còn khó khăn đó là kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội còn chưa đồng bộ; kinh tế biển phát triển chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; môi trường có nơi ô nhiễm; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn…

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần nghị quyết của Đảng, trong những năm tới, Chí Công tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp...Tiếp tục phát huy lợi thế về tiềm năng thủy sản trên địa bàn xã; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế thủy sản trên cơ sở ổn định, bền vững và hiệu quả kinh tế ngày càng được nâng cao. Tập trung nâng cao giá trị khai thác thủy sản kết gắn với phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá; từng bước giảm dần và sắp xếp lại một cách hợp lý lực lượng khai thác ven bờ, tập trung phát triển thuyền lớn trang bị hiện đại để đánh bắt xa bờ; tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ổn định diện tích nuôi tôm thịt, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng tôm giống. Tạo bước chuyển mạnh về nhận thức cho ngư dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích sự liên kết giữa nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm kết gắn thị trường, tăng thu nhập ổn định cho nông dân.

Tập trung phát triển nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là các công trình phục vụ cho sản xuất và đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân, nhất là thực hiện có hiệu quả, bền vững các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là về y tế, giáo dục, giảm nghèo; củng cố và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nhằm nâng chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho nông dân…

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK